Radarmed 950+

Radarmed 950+

Curapuls 670

Curapuls 670

Curapuls 970

Uređaj za kontinuiranu i pulsnu terapiju kratkim valovima

Kontinuirani i pulsni izlaz
Kontinuirajući podesiv intenzitet i izlazna snaga od 400W pružaju optimalne mogućnosti primjene. Terapija kontinuiranim kratkim valovima poboljšava cirkulaciju i stimulira metabolizam. Pulsirajuća vršna snaga se može podesiti do snage od maksimalnih 1000W. Relativna prosječna snaga je, naime, mnogo manja. Biološki procesi, koji se ne bi trebali tretirati toplinom, se mogu tretirati a-termičkom primjenom.

• Kontinuirana i pulsna primjena
• Prikladno uređen grafički prikaz
• Široki spektar elektroda
• Četiri velika kotačića za prijenos
• Podesivi nosači elektroda

Imate pitanja?
Cijena na upit
 
 

Uređaj za kontinuiranu i pulsnu terapiju kratkim valovima

Kontinuirani i pulsni izlaz
Kontinuirajući podesiv intenzitet i izlazna snaga od 400W pružaju optimalne mogućnosti primjene. Terapija kontinuiranim kratkim valovima poboljšava cirkulaciju i stimulira metabolizam. Pulsirajuća vršna snaga se može podesiti do snage od maksimalnih 1000W. Relativna prosječna snaga je, naime, mnogo manja. Biološki procesi, koji se ne bi trebali tretirati toplinom, se mogu tretirati a-termičkom primjenom.

• Kontinuirana i pulsna primjena
• Prikladno uređen grafički prikaz
• Široki spektar elektroda
• Četiri velika kotačića za prijenos
• Podesivi nosači elektroda

 

Kupite i slične proizvode: