MASTERPULS® MP200

MASTERPULS® MP200

DUOLITH® SD1 T-TOP

Kombinirani uređaj za fokusirane (ESWT) i radijalne udarne valove (RSWT)
Prvi kombinirani sistem terapije izvan tjelesnim udarnim valovima.

Visoko-energetska fokusirana terapija udarnim valovima FSWT
Nisko-energetska terapija radijalno udarnim valovima RSWT
Planarna terapija udarnim valovima PSWT (opcija)

Imate pitanja?
Cijena na upit
 
 

Kombinirani uređaj za fokusirane (ESWT) i radijalne udarne valove (RSWT)
Prvi kombinirani sistem terapije izvan tjelesnim udarnim valovima.

Visoko-energetska fokusirana terapija udarnim valovima FSWT
Nisko-energetska terapija radijalno udarnim valovima RSWT
Planarna terapija udarnim valovima PSWT (opcija)

Kontrola nad tretmanom u Vašoj ruci
Radijalni udarni valovi sa novim aplikatorom koji posjeduje prikaz parametara na samom aplikatoru i senzor kontakta sa kožom.
Fokusirani udarni val sa konstantnom i pouzdanom dinamikom jake energije, ergonomski optimizirana fokalna zona sa
dubokim prodiranjem.