Izjava o konverziji valute vrijedi samo za plaćanje izvan RH.

Sva plaćanja biti će izvršena u Eurima. Iznos koji će se naplatiti se dobiva kroz konverziju cijene prema važećem tečaju konverzije Hrvatske narodne banke. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju kartičnih kuća. Kao rezultat postoji mogućnost blage razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.

  Uvjeti - Sve